Extra packages

De standaard CentOS installatie geeft een paar Yum repositories om nieuwe software of patches vandaan te halen.

Deze repositories waren mijn insziens toch iets te beperkt (geen Xine of XMMS die MP3 ondersteund), dus even gezocht waar wat meer software te krijgen was.

Na een paar minuten zoeken, heb ik een goede en uitgebreide repository kunnen vinden.

Dag Wieers blijkt deze bij te houden.

Wanneer je deze repository ook wil gebruiken vanuit Yum, moet je het volgende doen:

  • Creer een file in /etc/yum.repos.d (bijvoorbeeld het file dag.repo)
  • Zet hier het volgende in:

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

  • Importeer de GPG-key van Dag Wieers voor zijn RPM’s met behulp van het volgende commando:

rpm –import http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

Hierna is de Dag-repository toegevoegd aan Yum en de eerst volgende keer dat je yum update of yum search uitvoert, wordt deze repository ook doorzocht.

Leave a Reply

five  ×    =  fifty